منجح بن سهم

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو

مُنجِح بن سهم، پدرش سهم و مادرش حسنیه نام داشت. امام حسین (ع) او را از نوفل بن حارث بن عبدالمطلب خرید و به ازدواج سهم در آورد و منجح از این ازدواج متولد شد. [۱] حسنیه در منزل امام سجاد (ع) خدمت می‌کرد. منجح به همراه مادرش از مدینه تا کربلا هم‌رکاب امام حسین (ع) بودند و حسنیه محافظت از فرزندان امام حسن (ع) را برعهده داشت. سماوی وی را از موالی امام حسن (ع) دانسته که در طول راه مکه تا کربلا حفاظت، مراقبت و خدمت به فرزندان امام حسن (ع) را بر عهده داشته است. [۲]

اطلاعات اصحاب امام حسین (ع)
نام کامل مُنجِح بن سهم
نقش های برجسته منجح در روز عاشورا با اذن امام حسین (ع) به میدان رفت و شجاعانه جنگید و پس از رزمی دلاورانه به شهادت رسیدنقش در واقعه کربلا[ویرایش | ویرایش مبدأ]

منجح در روز عاشورا با اذن امام حسین (ع) به میدان رفت و شجاعانه جنگید و پس از رزمی دلاورانه به دست حسّان بن بکر حنظلی به شهادت رسید. او به هنگام شهادت حدود 35 سال سن داشت. مادرش نیز با اسیران خاندان پیامبر (ص) همراه بود. [۳] در زیارت رجبیه و زیارت ناحیه مقدسه به وی سلام داده شده است: ”السَّلامُ عَلَی المُنجِح مَولَی الحُسَینِ بنِ عَلی“

منبع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مرضیه محمدزاده، شهیدان جاوید، نشر بصیرت، ص 350-351.

پی نوشت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. قاموس الرجال، طوسی التستری، محمدتقی، تهران: مرکز نشر کتاب، 1379 ه ق.، طوسی التستری، محمدتقی، تهران: مرکز نشر کتاب، 1379 ه ق، ج9، ص120. به نقل از ربیع‌الابرار زمخشری.
  2. 5. ابصار العین فی انصار الحسین (ع)، سماوی، محمد بن طاهر، تحقیق محمد جعفر طبنسی، مرکز الدراسات الاسلامیه لحرس الثوره.، ص54.
  3. برای تفصیل بیشتر رک : تاریخ الطبری، تاریخ الامم و الملوک، طبری، محمد بن جریر، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: 1382 – 1387 ﻫ ق / 1962 – 1967 م.، ج5، ص469؛ رجال طوسی، شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، به کوشش محمد صادق آل بحر العلوم، نجف: 1381 ﻫ ق.، ص80؛ اقبال الاعمال، ج3، ص73؛ الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، عزّالدین علی بن احمد بن ابی الکرم، تحقیق مکتبة اتراث، بیروت: 1385- 1386 ه ق.، ج4، ص93؛ نهایه الارب فی معرفه انساب العرب، قلقشندی، احمدبن علی، بیروت: 1405 ﻫ ق / 1984 م. ، ج20، ص462؛ بحار الانوار الجامعه لدرر الائمه الاطهار (ع)، مجلسی، ملا محمد باقر، تهران: مکتبه الاسلامیه، 1362 ش.، ج45، ص69؛ انصار الحسین (ع)، ص122-123؛ تنقیح المقال فی احوال الرجال، مامقانی، شیخ عبدالله، نجف: المطبعه الحیریه، 1352 ﻫ ق.، ج3، ص247؛ 5. ابصار العین فی انصار الحسین (ع)، سماوی، محمد بن طاهر، تحقیق محمد جعفر طبنسی، مرکز الدراسات الاسلامیه لحرس الثوره.، ص54؛ نقد الرجال، حسینی تفرشی، میرمصطفی بن حسین، تهران: 1318 ش. ، ص354؛ مجمع الرجال، قهپانی، زکی الدین، قم: انتشارات اسماعیلیان، 1364 ش. ، ج6، ص139؛ جامع الرواه، اردبیلی غروری حائری، محمد بن علی، قم: انتشارات آیه الله مرعشی، 1403 ﻫ ق.، ج2، ص352؛ قاموس الرجال، طوسی التستری، محمدتقی، تهران: مرکز نشر کتاب، 1379 ه ق.، طوسی التستری، محمدتقی، تهران: مرکز نشر کتاب، 1379 ه ق، ج9، ص120؛ الحدائق الوردیه، محلی شهید، حمیدالدین احمد بن محمد علی، دمشق: دار اسامه.، ص121؛ ذخیرة الدارین، حائری شیرازی، سید عبدالحمید، نجف: مطبعه المرتضویه ، 1345 ﻫ ق.، ص173-174.