تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی‌است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ اوت ۲۰۱۸ ‏۱۷:۴۹
   

‏۱۹ اوت ۲۰۱۸

نو    ‏۱۴:۴۷  حاج عباس زنگانه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۷۷۶). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''حاج عباس زنگانه،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلا...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۴:۴۲  رمضان مشهدی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۶۷۰). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رمضان مشهدی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعات...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۴:۳۴  رضا لطیفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۸۷۵). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رضا لطیفی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعات هن...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۵۹  رمضانعلی شاکری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۰۵۷). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رمضانعلی شاکری،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلا...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۴۷  محمد بیکیان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۸۴۲). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''محمد بیکیان،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعات...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۳۸  سید علی اکبر هاشمی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۷۲۶). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''سید علی اکبر هاشمی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه ا...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۳۱  یدالله اکبری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۷۹۰). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''یدالله اکبری،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعا...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۲۴  غلامعلی یوسفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۷۶۴). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''غلامعلی یوسفی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاع...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۰۹  علی جان یوسفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۷۷۳). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''علی جان یوسفی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعا...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۰۳  اکبر یزدانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۸۶۷). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''اکبر یزدانی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعات...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۴۷  حاج نقی کفایتی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۸۸۰). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''حاج نقی کفایتی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاع...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۳۲  احمد حیدری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۲۵۶). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''احمد حیدری،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعات ه...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۲۰  احمد ذاکران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۰۰۳). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''احمد ذاکران،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعات...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۱۳  حاج حمید شیخ علیزاده‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۰۴۲). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''حاج حمید شیخ علیزاده،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۰:۵۷  ابراهیم الهامی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۷۸۳). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ابراهیم الهامی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلا...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۰:۵۴  محمود حقیقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۷۱۰). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''محمود حقیقی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعات...» ایجاد کرد)

‏۱۸ اوت ۲۰۱۸

نو    ‏۱۷:۳۳  میرزا ویرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۹۲۴). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''میرزا ویرانی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعا...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۷:۰۹  حسین دلاویز‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۷۵۲). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''حسین دلاویز،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعات...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۴:۴۶  رحیم چاووشی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۷۹۹). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رحیم چاووشی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعات...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۴:۲۷  کیومرث عقیلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۶۵۹). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''کیومرث عقیلی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعا...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۴:۲۱  سید طاهر رفیعی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۶۷۶). . [T.ramezani‏ (۲×)]
 جز   ‏۱۴:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۱۴:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۶۸۲). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''سید طاهر رفیعی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاع...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۳:۰۲  رضا ابراهیمی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۹۸۳). . [T.ramezani‏ (۳×)]
 جز   ‏۱۳:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۱۲:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۹۹۵). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''عباس رضا ابراهیمی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اط...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۵۴  حسین بیات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۶۳۶). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''حسین بیات،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاعات هن...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۲۸  ابراهیم جوادی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۶۱۸). . [T.ramezani‏ (۲×)]
 جز   ‏۱۲:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۱۲:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۶۲۵). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ابراهیم جوادی،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاع...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۵۵  عباس رنجبریان (رنجبر)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۰۵۲). . [T.ramezani‏ (۲×)]
 جز   ‏۱۱:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۱۱:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۰۵۴). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''عباس رنجبریان (رنجبر)،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعب...» ایجاد کرد)
     ‏۱۱:۵۳ (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [T.ramezani‏ (۳×)]
     ‏۱۱:۵۳ . . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:عباس رنجبریان (رنجبر).jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۱:۵۲ . . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:عباس رنجبر.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۱:۰۴ . . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:نهضت عاشورا و فرهنگ عزاداری مجموعه مقالات.jpg را بارگذاری کرد ‏
نو    ‏۱۱:۲۸  حجت الله عامری‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۷۴۴). . [T.ramezani‏ (۳×)]
 جز   ‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۱۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۶۰). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''حجت الله عامری،''' از هنرمندان ایرانی در زمینه تعزیه خوانی است. {{جعبه اطلاع...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۱:۱۲  نهضت عاشورا و فرهنگ عزاداری: مجموعه مقالات‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۹۱۳). . [T.ramezani‏ (۴×)]
 جز   ‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۱۱:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۸۹۵). . T.ramezani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''نهضت عاشورا و فرهنگ عزاداری: مجموعه مقالات'''، کتابی است درباره عاشورا و سوگ...» ایجاد کرد)

‏۱۷ اوت ۲۰۱۸

     ‏۱۵:۰۷  وقایع الایام در احوال محرم الحرام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۶). . [Hanie.mehralizadeh‏ (۳×)]
     ‏۱۵:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hanie.mehralizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۵:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Hanie.mehralizadeh (بحث | مشارکت‌ها) (پی نوشت)
     ‏۱۵:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hanie.mehralizadeh (بحث | مشارکت‌ها) (پی نوشت=)
     ‏۱۴:۵۷  تسليه المجالس و زينه المجالس الموسوم بمقتل الحسین علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵). . Hanie.mehralizadeh (بحث | مشارکت‌ها) (درباره‌ی کتاب)
     ‏۱۴:۵۳  المنتخب فی جمع المراثی و الخطب‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۱). . [Hanie.mehralizadeh‏ (۳×)]
     ‏۱۴:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hanie.mehralizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hanie.mehralizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷). . Hanie.mehralizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۵۱ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Hanie.mehralizadeh (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:المنتخب فی جمع المراثی و الخطب.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۴:۴۵  عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآيات والاخبار و الاقوال الامام الحسین علیه السلام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵۰). . [Hanie.mehralizadeh‏ (۲×)]
     ‏۱۴:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hanie.mehralizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۲). . Hanie.mehralizadeh (بحث | مشارکت‌ها)