آمار رسانه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آمارها دربارهٔ نوع‌های پرونده‌ای به روزشده. این فقط شامل آخرین نسخهٔ پرونده است. نسخه‌های قدیمی یا حذف‌شده مسثنی هستند.

ویدئوها

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
video/mp4.mp4، .m4a، .m4p، .m4b، .m4r، .m4v۳۴ (۱٫۶۲%)۶۰۷٬۲۷۰٬۲۹۴ بایت (۵۷۹٫۱۴ مگابایت؛ ۶۰٫۹٪)
video/webm.webm۱ (۰٫۰۴۷۶%)۷۳٬۰۷۶ بایت (۷۱ کیلوبایت؛ ۰٫۰۰۷۳۳٪)
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۱ (۰٫۰۴۷۶%)۲۲٬۷۰۸٬۱۶۲ بایت (۲۱٫۶۶ مگابایت؛ ۲٫۲۸٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۶۳۰٬۰۵۱٬۵۳۲ بایت (۶۰۰٫۸۶ مگابایت; ۶۳٫۲%)

صدا

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۱۲۴ (۵٫۹%)۱۱۲٬۱۵۲٬۲۵۲ بایت (۱۰۶٫۹۶ مگابایت؛ ۱۱٫۲٪)
audio/mpeg.mpga، .mpa، .mp2، .mp3۸ (۰٫۳۸۱%)۳۸٬۲۴۶٬۶۳۵ بایت (۳۶٫۴۷ مگابایت؛ ۳٫۸۴٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۱۵۰٬۳۹۸٬۸۸۷ بایت (۱۴۳٫۴۳ مگابایت; ۱۵٫۱%)

تصاویر بیت‌مپ

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe۱٬۸۲۴ (۸۶٫۸%)۱۸۱٬۹۲۴٬۱۲۴ بایت (۱۷۳٫۵ مگابایت؛ ۱۸٫۲٪)
image/png.png، .apng۹۶ (۴٫۵۷%)۳۳٬۵۶۹٬۹۵۳ بایت (۳۲٫۰۱ مگابایت؛ ۳٫۳۷٪)
image/gif.gif۱۳ (۰٫۶۱۹%)۱٬۳۰۶٬۱۸۰ بایت (۱٫۲۵ مگابایت؛ ۰٫۱۳۱٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۲۱۶٬۸۰۰٬۲۵۷ بایت (۲۰۶٫۷۶ مگابایت; ۲۱٫۷%)

همه پرونده‌ها

حجم کل همه پرونده برای همهٔ پرونده‌ها: ۹۹۷٬۲۵۰٬۶۷۶ بایت (۹۵۱٫۰۵ مگابایت)