شهدای کربلا

از ویکی حسین
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شهدای کربلا در روز عاشورا در نبرد کربلا در کنار امام حسین(ع) در مقابل لشکر عمر سعد تا آخرین قطره خون ایستادگی کردند. آمار دقیق شهدا در منابع مختلف ۷۲ تن بیان شده‌اند[۱] اما در برخی دیگر از منابع این تعداد متفاوت است.

شهدای بنی هاشم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پسران امام علی(ع)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پسران امام حسن(ع)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پسران امام حسین(ع)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • علی اکبر(ع)
  • علی اصغر(ع)

پسران عبدالله بن جعفر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پسران عقیل ابن عبدالمطلب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پسران مسلم بن عقیل[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دیگر شهدا[ویرایش | ویرایش مبدأ]

شهدایی که از لشکر عمرسعد به امام حسین پیوستند[ویرایش | ویرایش مبدأ]


بکر بن حی بن تمیم الله بن ثعلبه تیمی مصعب بن یزید عمرو (عمر) بن ضبیعه تیمی
جابر بن حجاج تیمی قره یا عروه یا غره (غلام حر) قاسم بن حبیب ازدی
جوین بن مالک بن قیس بن ثعلبه تیمی یا ضیعی حلاس بن عمرو ازدی راسبی(جلاس بن عمر ازدی راسبی) مسعود بن حجاج تیمی
حرث (حارث) بن امروالقیس کندی زهیر بن سلیم ازدی نعمان بن عمرو ازدی راسبی
حر بن زیاد ریاحی ضرغامه بن مالک التغلب ابوالحتوف بن حرث (الحارث) الانصاری
علی بن حر ریاحی عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تیمی قاسم ‌بن‌ حارث کاهلی‌

اصحاب پیامبر(ص)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

انس بن حارث کاهلی نعیم بن عجلان بن انصاری خزرجی
جندب بن حجیر کندی زاهر بن عامرو کندی
حبیب بن مظاهر اسدی عبدالرحمن بن عبد رب انصاری
مسلم بن عوسجه اسدی (بوجحل) عقبه بن صلت جهنی
مسلم بن کثیر اعرج عمار بن ابی سلامه دالانی

یاران حضرت علی(ع)[ویرایش | ویرایش مبدأ]


عمران بن کعب سعد بن حرث (حارث) خزاعی یا سعد خزاعی نصر بن ابی نیزر
امیه بن سعد طایی شوذب بن عبدالله همدانی نافع بن هلال جملی
بریر بن خضیر همدانی کنانه بن عتیق تغلبی یزید بن مغفل بن جعف
جبله بن علی (عبدالله) شیبانی سوار بن منعم حجیر بن جندب بن حجیر
جون بن حوی عمرو بن جناده مقسط بن زهیر بن حارث
حارث بن نهان (حرث بن نبهان) قاسط بن زهیر تغلبی حنظله بن اسعد شبامی
حبشه (حبشی) بن قیس کردوس بن زهیر تغلبی

دیگر یاران امام حسین(ع)[ویرایش | ویرایش مبدأ]


ابو عمره، زیاد بن عریب حجاج بن بدر (زید یا بکر یا یزید) تمیمی سعدی زهیر بن بشیر خثعی یا زهیر بن بشیر
بشیر بن عمرو حضرمی حنظله بن عمرو زهیر بن قین بجلی
حباب بن عامر (عمرو) رافع بن عبدالله سالم بن عمرو بن عبدالله بن ثابت بن نعمان بن امیه بن امروالقیس بن ثعلبه
سعد مولی صیداوی سعید بن (سعدیا) عبدالله اسلم (سلیمان) بن عمرو ترکی
سلمان بن مضارب بن قیس بجلی سیف بن حارث (حرث) سیف بن مالک (عبدالله) عبدی بصری
سوید بن‌ عمرو بن‌ ابی‌ مطاع شبیب بن عبدالله نهشلی(ابوعمره نهشلی) عابس بن ابی شبیب
عمر بن مسلم عبدی یا عامر بن مسلم بن حسان بن شریح عباد بن مهاجر بن ابومهاجر جهنی عبدالرحمن بن عبدالله یزنی حمیری (ارحبی یا ازدی)
عبدالرحمن بن عروه (عزره) غفاری عبدالله بن عروه (عزره) غفاری عبدالله بن عمیر کلبی
عبدالله بن یزید بن ثبیط عبدی بصری عمار (عامر) بن حسان طایی عمر بن جندب خضرمی
عمرو بن خالد بن حکیم بن حزام اسدی صیداوی (ابوخالد) عَمرو بن قَرَظَة قارب بن عبدالله بن اریقط (ارقد) دئلی یا دیلمی
قاسط بن زهیر تغلبی قعنب بن عمرو تمری مالک بن عبدالله (مالک بن عبد)
مجمع بن زیاد جهنی منبع بن زیاد (رقاد) منحج بن سهم
یزید بن ثبیط عبدی بصری (زید یا بدر بن ثبیت قیسی عبدی) یزید بن مهاجر (مهاصر) بهدلی سالم بن مولی عامر بن مسلم عبدی
یزید بن ‌زیاد بن‌ مهاصر کندی‌ هلال بن حجاج‌ عمرو جندعی
عمرو بن کعب انصاری عمران بن عبدالله خزاعی حجاج بن مالک
حجیر بن جندب عبد اللّه بن ابى بکر جابر بن عروه بن الغفاری

منبع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پی‌نوشت[ویرایش | ویرایش مبدأ]