جلال ستاری

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو

پرده های بازی (مجموعه مقالات) درباره تعزیه و تئاتر، نویسنده و گزارنده جلال ستاری، تهران، نشر میترا، 1379.

زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران، تهران، نشر مرکز، 1386.

«یادداشت مترجم»، درباره تعزیه و تئاتر در ایران، ص 45 - 101.

در توضیح مقاله بانیان تعزیه نوشته ژان کالمار به رشته تحریر درآمده است.

مترجم

«بانیان تعزیه»، نوشته ژان کالمار، درباره تعزیه و تئاتر در ایران، ص 45 - 101.

«تئاتر در ایران»، نوشته آرتور دوگوبینو، فصلنامه تئاتر، شماره 11 - 12، 1370، ص 163 - 204.

در این نوشتار درباره تعزیه هم بحث شده است.

«تعزیه»، ترجمه جلال ستاری، فصلنامه تئاتر، شماره 16، زمستان 1370، ص 119 - 128.

«تقلید و تعزیه»، نوشته یاکوب لاندو، فصلنامه تئاتر، شماره 16، زمستان 1370، ص 129 - 144.

«نقاط مشترک میان تعزیه گردانی و نمایش تراژدی یونانی»، نوشته محمود عزیزی، فصلنامه تئاتر، شماره 2 و 3، تابستان و پاییز 1367، ص 142 - 163.