جلال ستاری

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو

پرده های بازی (مجموعه مقالات) درباره تعزیه و تئاتر، نویسنده و گزارنده جلال ستاری، تهران، نشر میترا، ۱۳۷۹.

زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۶.

«یادداشت مترجم»، درباره تعزیه و تئاتر در ایران، ص ۴۵ - ۱۰۱.

در توضیح مقاله بانیان تعزیه نوشته ژان کالمار به رشته تحریر درآمده است.

مترجم

«بانیان تعزیه»، نوشته ژان کالمار، درباره تعزیه و تئاتر در ایران، ص ۴۵ - ۱۰۱.

«تئاتر در ایران»، نوشته آرتور دوگوبینو، فصلنامه تئاتر، شماره ۱۱ - ۱۲، ۱۳۷۰، ص ۱۶۳ - ۲۰۴.

در این نوشتار درباره تعزیه هم بحث شده است.

«تعزیه»، ترجمه جلال ستاری، فصلنامه تئاتر، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۷۰، ص ۱۱۹ - ۱۲۸.

«تقلید و تعزیه»، نوشته یاكوب لاندو، فصلنامه تئاتر، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۷۰، ص ۱۲۹ - ۱۴۴.

«نقاط مشترک میان تعزیه گردانی و نمایش تراژدی یونانی»، نوشته محمود عزیزی، فصلنامه تئاتر، شماره ۲ و ۳، تابستان و پاییز ۱۳۶۷، ص ۱۴۲ - ۱۶۳.