اردشیر صالح پور

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو

بنفشه های سوگوار: پژوهشی در انطباق نسخ مجالس شبیه خوانی ظهر عاشورا، تهران، انتشارات حوا، ۱۳۸۵، ص ۲۰۰.

«پرده خوانی، نمایشی به روایت تصویر»، کیهان هوایی، شماره ۱۱۸۶، ۶ تیر ۱۳۷۵، ص ۱۵.

«تعزیه، درام عبادی، مذهبی شرق»، کیهان هوایی، شماره ۱۱۹۰، ۳ مرداد ۱۳۷۵، ص ۱۵ و ۸.

«تعزیه، نمایش كامل ایرانی»، جام جم، شماره 2477، 28 آذر 1387.

«تعزیه، یگانه هنر»، فصلنامه رسانه دانشگاه، شماره 18، زمستان 1381.

«ساختمایه ها و جانمایه های ادبی تعزیه»، مجموعه مقالات نمایش گردهمایی بین المللی مکتب اصفهان، ۱۳۸۶.

«نقاره زنی و نوبت نوازی در فرهنگ ایرانی»، صدای عدالت، ۷ آبان ۱۳۸۲، ص ۶؛ ۷ آبان ۱۳۸۲، ص ۶؛ ۸ آبان ۱۳۸۲، ص ۶؛ ۱۰ آبان ۱۳۸۲، ص ۶.