اردشیر صالح پور

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو

بنفشه های سوگوار: پژوهشی در انطباق نسخ مجالس شبیه خوانی ظهر عاشورا، تهران، انتشارات حوا، 1385، ص 200.

«پرده خوانی، نمایشی به روایت تصویر»، کیهان هوایی، شماره 1186، 6 تیر 1375، ص 15.

«تعزیه، درام عبادی، مذهبی شرق»، کیهان هوایی، شماره 1190، 3 مرداد 1375، ص 15 و 8.

«تعزیه، نمایش کامل ایرانی»، جام جم، شماره 2477، 28 آذر 1387.

«تعزیه، یگانه هنر»، فصلنامه رسانه دانشگاه، شماره 18، زمستان 1381.

«ساختمایه ها و جانمایه های ادبی تعزیه»، مجموعه مقالات نمایش گردهمایی بین المللی مکتب اصفهان، 1386.

«نقاره زنی و نوبت نوازی در فرهنگ ایرانی»، صدای عدالت، 7 آبان 1382، ص 6؛ 7 آبان 1382، ص 6؛ 8 آبان 1382، ص 6؛ 10 آبان 1382، ص 6.