آی. اوم

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو

Eum, I.

"A Study on Current Culinary Culture and Religious Identity in the Gulf

Region - Focused on the ashura practice among the Shia Muslims of

Bahrain and Kuwait", International Area Review, Vol. 11, No. 2, 2008,

55-74 p.


مطالعه ای درباره فرهنگ پخت و پز و هویت دینی در منطقه خلیج فارس: با تمرکز بر مراسم عاشورا در میان شیعیان بحرین و کویت.