آنه ماری شیمل

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو

Schimmel, Annemarie

«The Marthiya in Sindhi Poetry”, Taziyeh: Ritual and Drama in Iran, 210–221 p.

ترجمه

«مرثیه در اشعار سندی»، تعزیه: آیین و نمایش در ایران، ص 288 - 272.