مسلم‌ بن عبدالله ضبابی

مسلم‌ بن عبدالله ضبابی، یکی از سربازان عمر بن سعد بود که در کربلا حضور داشت.

مشخصات فردی
نام کامل مسلم‌ بن عبدالله ضبابی
نقش در واقعه کربلا
نقش‌های برجسته از قاتلان مسلم‌ بن عوسجه

نقش در واقعه کربلاویرایش

مقاله‌های پیشنهادی

بنا به نقل کتب تاریخ و مقتل، او جزء قاتلان مسلم‌ بن عوسجه بود که به همراه عبدالرحمن‌ بن ابی‌ خشکاره بجلی و بنا به قولی عمرو بن‌ حجاج زبیدی در قتل مسلم شرکت کرد.[۱] شبث بن ربعی او و دیگر افراد سپاه کوفه را به دلیل شادی و شعف پس از کشتن مسلم‌ بن عوسجه سرزنش کرد.[۲] نام او به عنوان یکی از قاتلان مسلم‌ بن عوسجه در زیارت ناحیه مقدسه آمده و مورد لعنت قرار گرفته‌است.

پس از واقعه کربلاویرایش

پس از واقعه کربلا و تا قیام مختار ثقفی در کوفه می‌زیست.

قیام مختار ثقفیویرایش

در زمان حکومت زبیریان بر کوفه، به آنان پیوست و در نبردی که بین نیروهای ابن‌ مطیع عامل عبدالله‌ بن زبیر در کوفه و نیروهای مختار صورت گرفت او در کنار نیروهای عبدالله ابن‌ مطیع جنگید. پس از شکست زبیریان، وی جزو اشرافی بود که به مختار پیوست. سپس در شورش بر علیه سپاه مختار شرکت کرد. مختار، وی و دیگر امرای اموی را در جنگ جَبّانة السَبیع شکست داد.[۳] پس از آن به همراه چند تن از قاتلین کربلا از کوفه گریخت. مختار جمعی را به همراه غلام خود زِربی در پی آنان فرستاد. چون نزدیک شدند، شمر با حیله‌ای زربی را کشت. مسلم‌ بن عبدالله به همراه شمر و چند تن دیگر فرار کردند. [۴]

مرگویرایش

یاران مختار به آنان رسیدند و شمر را کشتند و مسلم‌ بن عبدالله را هم دستگیر کردند. آنگاه به دستور مختار او را تیرباران نمودند.

منبعویرایش

پی نوشتویرایش

  1. - انساب الاشراف، بلاذری، احمدبن یحیی، چاپ محمود فردوس العظم، دمشق: ۱۹۹۶ – ۲۰۰۰ میلادی.، ج۶، ص۴۰۰؛ تاریخ طبری، تاریخ الامم و الملوک، طبری، محمدبن جریر، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: ۱۳۸۲ – ۱۳۸۷ قمری / ۱۹۶۲ – ۱۹۶۷ میلادی.، ج۵، ص۴۳۶؛ الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، عزّالدین علی‌ بن احمد بن ابی الکرم، تحقیق مکتبه التراث، بیروت: ۱۳۸۵-۱۳۸۶ قمری.، ج۴، ص۶۸.
  2. - الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، عزّالدین علی‌ بن احمد بن ابی الکرم، تحقیق مکتبه التراث، بیروت: ۱۳۸۵-۱۳۸۶ قمری.، ج۴، ص۳۶.
  3. - انساب الاشراف، بلاذری، احمدبن یحیی، چاپ محمود فردوس العظم، دمشق: ۱۹۹۶ – ۲۰۰۰ میلادی.، ج۶، ص۵۸-۵۹؛ تاریخ طبری، تاریخ الامم و الملوک، طبری، محمدبن جریر، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: ۱۳۸۲ – ۱۳۸۷ قمری / ۱۹۶۲ – ۱۹۶۷ میلادی.، ج۶، ص۲۹،۱۸.
  4. - انساب الاشراف، بلاذری، احمدبن یحیی، چاپ محمود فردوس العظم، دمشق: ۱۹۹۶ – ۲۰۰۰ میلادی.، ج۶، ص۶۵؛ الاخبار الطوال ، دینوری، ابوحنیفه احمدبن ‌داود، چاپ عبدالمنعم عامر، قاهره: ۱۹۶۰ میلادی.، ص۳۰۱-۳۰۲؛ تاریخ طبری، تاریخ الامم و الملوک، طبری، محمدبن جریر، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: ۱۳۸۲ – ۱۳۸۷ قمری / ۱۹۶۲ – ۱۹۶۷ میلادی.، ج۶، ص۵۲.