تغییرات

پرش به: ناوبری، جستجو

محمد میرشکرایی

۳۸ بایت اضافه‌شده، ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۴۷
جز
بدون خلاصه ویرایش
«استمرار عناصر فرهنگی کهن ایرانی در تعزیه »، تعزیه»، مجموعه مقالات سومین همایش محرم و فرهنگمردم ایران، ص 17 - 27 ص. «پایگاه اجتماعی تعزی هخوانی تعزیه خوانی در تفرش »، تفرش»، مجموعه سخنران یهای سخنرانی های هفتمین کنگره تحقیقات ایران ، یایرانی،جلد چهارم، به کوشش محمدرسول دریاگشت، تهران، دانشگاه ملی ایران، 1357، ص 380- 361 ص. «تعزیه، تکامل آیی نهای آیین های سوگواری در ایران »، ایرا ن، ایران»، ایران، 30 دی 1386 ، 1386، ص 11 ص. «محرم و نشان ههای نمادین »، نشانه های نمادین»، کتاب ماه هن ر، شمارة هنر، شماره 7، فروردین 1378، ص 12 - 11 ص. '''مصاحبه شونده''' «بازار و مراسم آیینی »، آیینی»، کتاب ماه هن ، ر شمارة هنر، شماره 53- 54، بهمن و اسفند 1381، ص 30 - 26 ص. [[رده: پژوهشگران]]
۱۰٬۰۷۲
ویرایش

منوی ناوبری

تعداد مداخل