یادی از چند تعزیه گردان قدیم

از ویکی حسین
(تغییرمسیر از ‹میرزا محمدباقر)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

درباره «یادی از چند تعزیه گردان قدیم»، نوشته عنایت الله شهیدی، فصلنامه تئاتر، شماره 17، زمستان 1377، ص 100 - 63.

درباره میرزا محمدتقی و میرزا محمدباقر از تعزیه خوانان معاصر است.