باز کردن منو اصلی

ویکی حسین β

حبیب بن عبد اللّه نهشلى

حبیب بن عبدالله نهشلی از شهداى کربلا به حساب آمده است.بعضى او را شبیب بن عبد اللّه خثعمى یا ابو عمر نهشلى دانسته‌اند.

منبعویرایش