هادی اشرفی

هادی اشرفی دانش‌آموخته ایرانی در رشته ادبیات دراماتیک که پایان‌نامه ایشان مرتبط با تعزیه است.

آثارویرایش

پایان‌نامه‌هاویرایش

  • تعزیه سیار در اراک، پایان نامه کارشناسی ادبیات دراماتیک، تهران، دانشگاه هنر، دانشکده سینما تئاتر، 1357.

منابعویرایش

  • مأخذ شناسی مناسک آیینی شیعه در ایران و جهان، پیمان اسحاقی.