محمد میرشکرایی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی ««استمرار عناصر فرهنگی کهن ایرانی در تعزیه »، مجموعه مقالات سومین همایش محرم...» ایجاد کرد)
 
جز (T.ramezani صفحهٔ محمد ‹میرشکرایی را به محمد میرشکرایی منتقل کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۵۹

«استمرار عناصر فرهنگی کهن ایرانی در تعزیه »، مجموعه مقالات سومین همایش محرم و فرهنگ مردم ایران، 17 - 27 ص «پایگاه اجتماعی تعزی هخوانی در تفرش »، مجموعه سخنران یهای هفتمین کنگره تحقیقات ایران ، ی جلد چهارم، به کوشش محمدرسول دریاگشت، تهران، دانشگاه ملی ایران، 1357، 380- 361 ص «تعزیه، تکامل آیی نهای سوگواری در ایران »، ایرا ن، 30 دی 1386 ، 11 ص «محرم و نشان ههای نمادین »، کتاب ماه هن ر، شمارة 7، فروردین 1378، 12 - 11 ص مصاحبه شونده «بازار و مراسم آیینی »، کتاب ماه هن ، ر شمارة 53- 54، بهمن و اسفند 1381، 30 - 26 ص