محسن حسام مظاهری

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

محسن حسام مظاهری (زاده 1361 در اصفهان) پژوهشگر و نویسنده ایرانی و بیشتر فعالیت علمی ایشان پیرامون بررسی مناسک شیعی با تمرکز بر فرهنگ شیعیان ایران است.

محسن حسام مظاهری
Mohsen hesma mazaheri.jpg
زمینهٔ کاری پژوهشگر و نویسنده
زادروز 1361
اصفهان
ملیت ایرانی
دانشگاه دانشگاه تهران
حوزه جامعه شناسی
دلیل سرشناسی بررسی مناسک شیعی با تمرکز بر فرهنگ شیعیان ایران

تحصیلات

  • فارغ التحصیل جامعه شناسی دانشگاه تهران[۱]

سمت‌ها

  • سردبیر نشریه فتیان (تشکل‌های مذهبی)
  • سردبیر نشریه هابیل (دفاع مقدس)[۱]

آثار

‌کتاب‌ها

مقاله‌ها

منابع

پیش‌نویس