باز کردن منو اصلی

ویکی حسین β

قره بن ابى قره غفارى

قره بن ابی قره غفاری از شهداى کربلا از قبیله غفار است. رجزى که در میدان جنگ مى‌خواند، چنین بود:

قد علمت حقا بنو غفار و خندف بعد بنى نزار
باننى اللیث لدى الغبار لاضربن معشر الفجار
ضربا فجیعا عن بنى الاخیار [۱]

که در این رجز، ضمن معرفى خویش و فاجر دانستن دشمن، رزم خود را در دفاع از فرزندان اخیار دانسته است.

منبع

پی‌نوشت


  1. مناقب،ابن شهر آشوب،ج ۴،ص ۱۰۲.