فلور اولی پور

فلورا اولی پور مترجم ایرانی است.

آثارویرایش

ترجمه‌هاویرایش

منابعویرایش

  • مأخذ شناسی مناسک آیینی شیعه در ایران و جهان، پیمان اسحاقی.

پی‌نوشتویرایش

  1. درباره کتاب «مذاهب و فلسفه‌ها در آسیای مرکزی» نوشته ژوزف آرتور گوبینو است.