باز کردن منو اصلی

ویکی حسین β

عمرو بن جناده انصارى

عمرو بن جناده انصاری از شهداى نوجوان کربلا است.

زندگینامهویرایش

پدرش عمرو بن جناده در رکاب سیدالشهدا(ع) شهید شد. این جوان چون خواست به میدان رود، امام فرمود: «پدر این جوان کشته شد؛ شاید مادرش راضى نباشد که به میدان رود.»

گفت:«مادرم دستور داده که به میدان بروم و لباس جنگ بر من پوشانده است.»[۱] او که ۹ ساله یا ۱۱ ساله بود، به میدان رفت و رجز خواند و جنگید تا کشته شد.

سر او را به طرف سپاه امام حسین(ع) افکندند. مادرش (بحریه بنت مسعود خزرجى) آن سر را برداشت و گفت: «چه نیکو جهاد کردى، پسرم! اى شادى قلبم، اى نور چشمم!» سپس سر را پرتاب کرد و با آن کسى را کشت، سپس چوبه خیمه را برداشت و حمله کرد که به وسیله آن بجنگد.

امام حسین(ع) مانع شد و او را به خیمه زنان برگرداند. نام عمرو بن جناده در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده‌است.[۲] در برخى منابع، عمر بن جناده ذکر شده‌است.

منبعویرایش

پی‌نوشتویرایش

  1. انصار الحسین،ص ۸۶.
  2. تنقیح المقال،مامقانى،ج ۲،ص ۳۲۷.