علقم

از ویکی حسین
پرش به ناوبری پرش به جستجو
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

علقم یا علقمه، نام نهرى است از فرات، که عباس بن على(ع) در روز عاشورا، کنار آن به شهادت رسید.

مفهوم

علقم به معناى تلخى است و هر درخت تلخ و آب بسیار سخت را هم علقم گویند.

حنظل، در ادبیات عاشورا، بیشتر در پیوند با عطش و عباس و دستهاى قطع‌شدۀ اباالفضل(ع) مطرح مى‌شود.

از چشم سپیده خواب را مى‌بردند از چشمۀ گُل،گلاب را مى‌بردند
بر شانۀ خود فرشتگان آهسته از علقمه،روح آب را مى‌بردند [۱]

منبع

پی‌نوشت

  1. محمد حسین کاظم زاده.