صابری نویسنده ایرانی است.

آثارویرایش

مقاله‌هاویرایش

منابعویرایش