شایسته نویسنده ایرانی است.

آثارویرایش

مقاله‌هاویرایش

«فرهنگ عوام: سفره‌ها»، سخن، سال ۱۶، شماره ۵، خرداد ۱۳۴۵، ص ۵۱۵ - ۵۱۴.[۱]

منابعویرایش

  • مأخذ شناسی مناسک آیینی شیعه در ایران و جهان، پیمان اسحاقی.

پی‌نوشتویرایش

  1. درباره سفره سبزی در کرمان و مراسم آن است.