سید معزالدین حسینی

سید معزالدین حسینی الهاشمی روحانی ایرانی است.

آثارویرایش

مقاله‌هاویرایش

منابعویرایش