جمشید ملک پور: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو
جز
جز (کتاب‌ها)
سطر ۲: سطر ۲:
 
==آثار==
 
==آثار==
 
===کتاب‌ها===
 
===کتاب‌ها===
* [http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=575470&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author سیر تحول مضامین در شبیه خوانی: همراه با مجالس قربانی کردن اسمعیل در راه خدا، شهادت امام حسین (ع)، امیر تیمور و والی شام، مالیات گرفتن جناب معین البکآ، [تهران<nowiki>]</nowiki>، جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی، واحد فوق برنامه، 1366، ص 278.]
+
 
 +
*[http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=575470&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author سیر تحول مضامین در شبیه خوانی: همراه با مجالس قربانی کردن اسمعیل در راه خدا، شهادت امام حسین (ع)، امیر تیمور و والی شام، مالیات گرفتن جناب معین البکآ، جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی، واحد فوق برنامه، 1366، ص 278.]
 +
 
 
===مقالات===
 
===مقالات===
* ”Islam and the Ta`zieh”, The Islamic Drama, 16-24 p.<ref>اسلام و تعزیه</ref>
+
 
* "Iran: the birthplace of Ta`zieh", The Islamic Drama,5-15 p.<ref>ایران: زادگاه تعزیه</ref>
+
*”Islam and the Ta`zieh”, The Islamic Drama, 16-24 p.<ref>اسلام و تعزیه</ref>
* "The Ta`ziyeh in performance", The Islamic Drama, 78-120 p.<ref>تعزیه در اجرا</ref>
+
*"Iran: the birthplace of Ta`zieh", The Islamic Drama,5-15 p.<ref>ایران: زادگاه تعزیه</ref>
* "The Ta`ziyeh in Islamic world", The Islamic Drama,121-125 p.<ref>تعزیه در جهان اسلام</ref>
+
*"The Ta`ziyeh in performance", The Islamic Drama, 78-120 p.<ref>تعزیه در اجرا</ref>
* "The Ta`ziyeh yesterday, today and tomorrow", The Islamic Drama, 126-129 p.<ref>تعزیه، دیروز، امروز و فردا</ref>
+
*"The Ta`ziyeh in Islamic world", The Islamic Drama,121-125 p.<ref>تعزیه در جهان اسلام</ref>
* «Collections of Ta`zieh», The Islamic Drama, 130-137 p.<ref>مجموعه های تعزیه</ref>
+
*"The Ta`ziyeh yesterday, today and tomorrow", The Islamic Drama, 126-129 p.<ref>تعزیه، دیروز، امروز و فردا</ref>
* "The origin and development of Ta`zieh", The Islamic Drama, 25-56 p.<ref>منشأ و تکامل تعزیه</ref>
+
*«Collections of Ta`zieh», The Islamic Drama, 130-137 p.<ref>مجموعه های تعزیه</ref>
* "Ta`ziyeh plays", The Islamic Drama, 57-77 p.<ref>نمایش های تعزیه</ref>
+
*"The origin and development of Ta`zieh", The Islamic Drama, 25-56 p.<ref>منشأ و تکامل تعزیه</ref>
* The Islamic drama=Taziyah, by Jamshid Malekpour, forword by Don Rubin, London, Frank Cass, 2004, xii + 188 p.<ref>نمایش اسلامی- تعزیه</ref>
+
*"Ta`ziyeh plays", The Islamic Drama, 57-77 p.<ref>نمایش های تعزیه</ref>
 +
*The Islamic drama=Taziyah, by Jamshid Malekpour, forword by Don Rubin, London, Frank Cass, 2004, xii + 188 p.<ref>نمایش اسلامی- تعزیه</ref>
 +
 
 
===پایان نامه===
 
===پایان نامه===
* Ta`zie: the religious drama of Iran, PhD Thesis, Australian National University, 1999, 298 leaves<ref>تعزیه: نمایش دینی ایران.</ref>
+
 
 +
*Ta`zie: the religious drama of Iran, PhD Thesis, Australian National University, 1999, 298 leaves<ref>تعزیه: نمایش دینی ایران.</ref>
 +
 
 
==منابع==
 
==منابع==
* مأخذ شناسی مناسک آیینی شیعه در ایران و جهان، پیمان اسحاقی.
+
 
 +
*مأخذ شناسی مناسک آیینی شیعه در ایران و جهان، پیمان اسحاقی.
 +
 
 
==پی‌نوشت==
 
==پی‌نوشت==
  
سطر ۲۴: سطر ۳۲:
 
[[رده: پژوهشگران در گروه هنرهای نمایشی]]
 
[[رده: پژوهشگران در گروه هنرهای نمایشی]]
 
[[رده: پژوهشگران در گروه تئاتر]]
 
[[رده: پژوهشگران در گروه تئاتر]]
 +
<references />

نسخهٔ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۲۶

جمشید ملک پور پژوهشگر، مدرس و کارگردان تئاتر است.

آثار

کتاب‌ها

مقالات

 • ”Islam and the Ta`zieh”, The Islamic Drama, 16-24 p.[۱]
 • "Iran: the birthplace of Ta`zieh", The Islamic Drama,5-15 p.[۲]
 • "The Ta`ziyeh in performance", The Islamic Drama, 78-120 p.[۳]
 • "The Ta`ziyeh in Islamic world", The Islamic Drama,121-125 p.[۴]
 • "The Ta`ziyeh yesterday, today and tomorrow", The Islamic Drama, 126-129 p.[۵]
 • «Collections of Ta`zieh», The Islamic Drama, 130-137 p.[۶]
 • "The origin and development of Ta`zieh", The Islamic Drama, 25-56 p.[۷]
 • "Ta`ziyeh plays", The Islamic Drama, 57-77 p.[۸]
 • The Islamic drama=Taziyah, by Jamshid Malekpour, forword by Don Rubin, London, Frank Cass, 2004, xii + 188 p.[۹]

پایان نامه

 • Ta`zie: the religious drama of Iran, PhD Thesis, Australian National University, 1999, 298 leaves[۱۰]

منابع

 • مأخذ شناسی مناسک آیینی شیعه در ایران و جهان، پیمان اسحاقی.

پی‌نوشت

 1. اسلام و تعزیه
 2. ایران: زادگاه تعزیه
 3. تعزیه در اجرا
 4. تعزیه در جهان اسلام
 5. تعزیه، دیروز، امروز و فردا
 6. مجموعه های تعزیه
 7. منشأ و تکامل تعزیه
 8. نمایش های تعزیه
 9. نمایش اسلامی- تعزیه
 10. تعزیه: نمایش دینی ایران.