بهرام قاسملو

بهرام قاسملو دانش آموخته رشته ادبیات دراماتیک است.

آثارویرایش

پایان نامهویرایش

منابعویرایش

  • مأخذ شناسی مناسک آیینی شیعه در ایران و جهان، پیمان اسحاقی.