افشین نادری

افشین نادری محقق و نویسنده در رشته‌ی علوم اجتماعی است.

آثارویرایش

منابعویرایش

پی نوشتویرایش

  1. این مقاله اشاره‌ای به امامزاده دهستان چوقفور نیز دارد.