اصغر فروغی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی حسین
پرش به: ناوبری، جستجو
جز
 
سطر ۴۲: سطر ۴۲:
 
}}
 
}}
  
'''اصغر فروغی''' استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی در حوزه علوم انسانی است.
+
'''اصغر فروغی''' استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی در رشته تاریخ است.
  
 
==آثار==
 
==آثار==
سطر ۵۱: سطر ۵۱:
 
*[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/53155/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86- «کارکرد مراسم سوگواری عاشورا در رسمی شدن مذهب شیعه در زمان صفویه»، مشکوة، شماره 81، زمستان 1382، ص 75 - 63.]
 
*[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/53155/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86- «کارکرد مراسم سوگواری عاشورا در رسمی شدن مذهب شیعه در زمان صفویه»، مشکوة، شماره 81، زمستان 1382، ص 75 - 63.]
 
*[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/53206/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B «نگاهی به پیشینه عزاداری در اسلام: قبل از صفویه»، مشکوة، شماره 84 - 85، پاییز و زمستان 1383، ص 142 - 131.]
 
*[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/53206/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B «نگاهی به پیشینه عزاداری در اسلام: قبل از صفویه»، مشکوة، شماره 84 - 85، پاییز و زمستان 1383، ص 142 - 131.]
*[http://ui.ac.ir/uniisf/ExportPage.aspx?staffId=6111&searchType=CVClasses.cvType.PrintedPaper گزارش‎هایی از حضور زنان در مجالس عزاداری,علمی ترویجی,Analytica Iranica- Methodologica universitas- کشور فرانسه؛ فروغی، اصغر، 1382].
+
*[http://ui.ac.ir/uniisf/ExportPage.aspx?staffId=6111&searchType=CVClasses.cvType.PrintedPaper گزارش‎هایی از حضور زنان در مجالس عزاداری، علمی ترویجی، Analytica Iranica- Methodologica universitas- کشور فرانسه؛ فروغی، اصغر، 1382.]
*[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/306263/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA% مقدمه ای بر خرافه‎زدایی از نهضت عاشورا (چکیده بحث های کارشناسی گروه علمی و مشورتی)؛ رهبر، علی؛ فروغی، اصغر؛ منتظر القائم، اصغر؛ ح، ر؛ کاظمی، علی؛نژادانصاری؛ بهار 1378 - شماره 11 (6 صفحه - از 6 تا 11)]
+
*[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/306263/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA% مقدمه ای بر خرافه‎زدایی از نهضت عاشورا (چکیده بحث‌های کارشناسی گروه علمی و مشورتی)؛ علی رهبری؛ اصغر فروغی؛ منتظر القائم، اصغر؛ ح، ر؛ کاظمی، علی؛نژادانصاری؛ بهار 1378 - شماره 11 (6 صفحه - از 6 تا 11).]
*[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/92825/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7 مسئله آب در کربلا، فروغی، اصغر؛ زمستان 1382 - پیش شماره 4 ISC (10 صفحه - از 133 تا 142).]
+
*[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/92825/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7 مسئله آب در کربلا، اصغر فروغی، زمستان 1382 - پیش شماره 4 ISC -10 صفحه - از 133 تا 142.]
  
 
===سخنرانی‎ها===
 
===سخنرانی‎ها===
  
*[http://ui.ac.ir/?sp=6111 بررسی روند عوامل اختلاف بین دسته های عزاداری در اصفهان و تهران از صفویه تا قاجار,اصفهان در پهنه تاریخ ایران و جهان اسلام,بین المللی,1385.]
+
*[http://ui.ac.ir/?sp=6111 بررسی روند عوامل اختلاف بین دسته‌های عزاداری در اصفهان و تهران از صفویه تا قاجار، اصفهان در پهنه تاریخ ایران و جهان اسلام، بین المللی، 1385.]
*[http://ui.ac.ir/?sp=6111 دیدگاه امام خمینی در مورد مراسم عاشورا,امام و فرهنگ عاشورا,بین المللی,1374.]
+
*[http://ui.ac.ir/?sp=6111 دیدگاه امام خمینی در مورد مراسم عاشورا، امام و فرهنگ عاشورا، بین المللی، 1374.]
*[http://ui.ac.ir/?sp=6111 نقش گریه در تحریفات عاشورا,همایش رهیافتی جامعه شناختی بر سوگواری های مذهبی در ایران,هفته پژوهش,1385.]
+
*[http://ui.ac.ir/?sp=6111 نقش گریه در تحریفات عاشورا، همایش رهیافتی جامعه شناختی بر سوگواری‌های مذهبی در ایران، هفته پژوهش، 1385.]
*[http://ui.ac.ir/?sp=6111 نهضت امام حسین (ع) الگوی امام خمینی در انقلاب اسلامی,دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س)و فرهنگ عاشورا,بین المللی,1375.]
+
*[http://ui.ac.ir/?sp=6111 نهضت امام حسین (ع) الگوی امام خمینی در انقلاب اسلامی، دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا، بین المللی، 1375.]
 
*
 
*
  
سطر ۶۷: سطر ۶۷:
 
*[http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1022679&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author ایرانیان و عزاداری عاشورا، مراسم سوگواری در گذر تاریخ، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1384.]
 
*[http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1022679&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author ایرانیان و عزاداری عاشورا، مراسم سوگواری در گذر تاریخ، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1384.]
  
*[http://ui.ac.ir/?sp=6111 تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا (ع),تالیف,موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی,1391.]
+
*[http://ui.ac.ir/?sp=6111 تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا (ع)، تالیف، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1391.]
  
 
==منابع==
 
==منابع==
سطر ۷۷: سطر ۷۷:
 
*[http://ui.ac.ir/?sp=6111 وب سایت پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان]
 
*[http://ui.ac.ir/?sp=6111 وب سایت پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان]
  
==پی نوشت==
 
 
[[رده: پژوهشگران]]
 
[[رده: پژوهشگران]]
[[رده:پژوهشگران در گروه ادیان و مذاهب]]
 
 
[[رده:پژوهشگران ایرانی]]
 
[[رده:پژوهشگران ایرانی]]
 
<references />
 
<references />
سطر ۸۶: سطر ۸۴:
 
[[رده:اساتید دانشگاه]]
 
[[رده:اساتید دانشگاه]]
 
[[رده:اساتید دانشگاه در گروه تاریخ]]
 
[[رده:اساتید دانشگاه در گروه تاریخ]]
 +
[[رده:پژوهشگران در گروه تاریخ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۱

اصغر فروغی
Asghar foroughi.jpg
نام اصلی اصغر فروغی ابری
زمینه فعالیت پژوهشگر و استاد دانشگاه
ملیت ایرانی
استاد دانشگاه‌های دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیق علوم انسانی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی تاریخ
نویسنده کتاب‌های ایرانیان و عزاداری عاشورا، مراسم سوگواری در گذر تاریخ

تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا (ع)

اصغر فروغی استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی در رشته تاریخ است.

آثار[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مقالات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سخنرانی‎ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

کتاب‏‎ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]