اسیر کوچک، کتابی است در مورد کودکان عاشورا که توسط مریم صباغ‌ زاده ایرانی نوشته شده است.

اسیر کوچک

به کوشش مریم صباغ زاده ایرانی
ناشر مؤسسه فرهنگی برهان مدرسه
محل نشر تهران
تاریخ نشر 1388
موضوع کودکان عاشورا
زبان فارسی
قطع خشتی

منبعویرایش