باز کردن منو اصلی

ویکی حسین β

ارژنگ فرخ پیکر

«تعزیه یک تئاتر پرفورمانس است»، ابرار، 5 شهریور 1382، ص 8.

«نه تعزیه نه تئاتر»، ابرار، 8 اردیبهشت 1381، ص 8.

درباره نمایش «خورشید کاروان» است.