ادب آل الله

ادب آل الله، کتابی است در مورد مباحثی پیرامون شعر شیعی و ادبیات آیینی که توسط جواد محدثی نوشته شده است.

ادب آل الله

به کوشش جواد محدثی
ناشر ‏ زائر
محل نشر ‏‫قم‬‏‫
تاریخ نشر 1388
شابک‭978-964-180-007-1
تعداد صفحات ‏‫188
موضوع شعر شیعی و ادبیات آیینی

منبعویرایش