تالیفویرایش

اتو روسی فهرست توصیفی نمایشنامه های مذهبی ایرانی (مضبوط در کتابخانه واتیکان) را به همراه السیو بومباچی به عهده داشته‌است. گردآورنده این اثر انریکو چرولی است که در سال ۱۳۶۸ با ترجمه جابر عناصری در تهران توسط موسسه فرهنگی گسترش هنر در ۲۹۰ صفحه به زبان فارسی منتشر شد. این فهرست شامل واژه هایی مانند تعزیه، عاشورا، کربلا و ... نیز می باشد.