ابراهیم نوذری

ابراهیم نوذری نویسنده و محقق ایرانی در زمینه علوم اجتماعی است.

آثارویرایش

  • «تعزیه در ایران و دو مجلس آن»[۱]، فصلنامه موسیقی ماهور، شماره 31، بهار 1385، ص 63 - 82.

منبعویرایش

  • مأخذ شناسی مناسک آیینی شیعه در ایران و جهان، پیمان اسحاقی.

پی نوشتویرایش

  1. در این مقاله درباره مصطفی کاشانی میرعزا و مجالس تعزیه حضرت عباس (ع) و حضرت علی اکبر (ع) بحث شده است.