آنیتا گانری

آنیتا گانری (Ganeri, Anita) از پژوهشگران غربی در حوزه مطالعات اسلامی است.

تالفیاتویرایش

Ashura, Muslim festivals throughout the year, Mankato, MN, Smart Apple Media, 2003

در این مقاله به بررسی مراسم عزاداری عاشورا پرداخته است.